En säker entré skyddar lagret och håller medarbetare och kunder trygga

Skyddar dina entréer verksamheten?

Att upprätthålla höga säkerhetsnivåer är viktigt för att skydda ditt lager och förhindra att butiken utsätts för det förebyggbara svinn som drabbar lager varje dag – även efter stängningsdags. Om entréerna inte är tillräckligt säkra kan personal och kunder utsättas för fara. Och du kan drabbas av ett stort antal både tillfälliga och organiserade stölder.

Vanliga problem som orsakas av bristande säkerhet:

• Förluster som kunde ha förhindrats

• Ökad stöldrisk

• Skador som kunnat undvikas på medarbetare och kunder

 

Skydd av lagret hos DA Perfumery och Drugstore 

I ett försök att minska stölder och även energislöseri bytte DA Perfumery och Drugstore i Nederländerna ut sina manuella dörrar mot ASSA ABLOY automatiska skjutdörrar. Resultaten blev överväldigande positivt – stölderna minskade dramatiskt och energibesparingarna ökade med över 40 %.

Entréer har avgörande betydelse för att hålla din butik säker – se hur ASSA ABLOYs dörrar är konstruerade för att motstå inbrott och hålla dina butiker säkra.

• Mode- och specialistbutiker

• Livsmedelsbutiker

• Stormarknader

• Shoppinggallerior

• Närbutiker och bensinstationer