De rätta entréerna optimerar flödet in och ut ur butiken

Medger dina entrélösningar ett bra flöde?

En framgångsrik affärsverksamhet genererar trafik och entréerna måste kunna hantera mängden kunder och varor som passerar butiken under hela dagen. Dörrarna ska smidigt öppnas när kunderna vill komma in i butiken, men förbli stängda när människor bara passerar – om inte riskerar du inte bara trafikstockningar vid entrén utan även medarbetarnas och kundernas bekvämlighet.

Några av de problem som trängsel och trafikstockningar orsakar:

• Kunderna väljer att gå någon annanstans

• Lagerförsörjningen stoppas upp

• Medarbetarnas fokus på kundservice störs

 

Förbättrat flödet på Metro Cash & Carry

I deras nya butik i St. Pölten i Österrike, har Metro Cash & Carry maximerat flödet av kunder genom butiken. Vid huvudentrén och utgången gör en vestibullösning med utvalda entré- och utgångsdörrar det enkelt för kunderna att navigera in och ut ur butiken. Och på butikens baksida uppfyller de isolerade lastbryggorna inte bara byggnadens höga hållbarhetsstandarder, utan säkerställer också att all lastning och lossning av gods är smidig, säker och effektiv.

 

ASSA ABLOY Entrance Systems har många års erfarenhet inom detaljhandelsbranschen. Se hur våra dörrar är utformade för att hålla i gång din affärsverksamhet, oavsett typ av butik:

• Mode- och specialistbutiker

• Livsmedelsbutiker

• Stormarknader

• Shoppinggallerior

• Närbutiker och bensinstationer