BIM – en samarbetsmodell

Att arbeta med ett projekt av sjukhuset Nya Karolinska Solnas omfattning kräver en hög nivå av strategiskt tänkande. Det kräver också bra kommunikation och dokumentation som delas av ett enormt team av arkitekter, ingenjörer och planerare. Med detta i åtanke valde teamet att arbeta med BIM. Det innebar att under det tioåriga projektet kunde filer, ritningar och dokument nås av flera olika arkitekter och ingenjörer samtidigt, något som i hög grad påskyndade designprocessen. Sjukhuset blev snabbt till en av världens största BIM-modeller någonsin. Jörgen Pell säger ”White Arkitekter tog stora steg framåt inom BIM-metodiken”.

BIM underlättade ett verkligt kollaborativt arbetsflöde som omfattade leverantörer, specialistkonsulter, ingenjörer och andra bidragsgivare. BIM gav det stora teamet en gemensam plattform som kommunicerade hur varje designkomponent förväntades se ut, upplevas – och kosta. Denna process utmejslades i samarbetet mellan Pells team och ASSA ABLOY för att utveckla en stor del av sjukhusets 12 000 dörrar. Resultatet visar hur BIM kan användas i kontinuerlig utveckling av beställar-/leverantörsrelationer inom all utveckling.

En produkt för varje problem

Se hela vårt sortiment av entrélösningar online, komplett med nedladdningsbara produktdata och teknisk information. Hitta rätt lösning för dig.