Ett enkelt tillvägagångssätt för hållbarhet

Den belgiske arkitekten Philippe Samyns inställning till hållbarhet påminner om den otraditionella amerikanska designern Buckminster Fuller som ansåg att alla arkitekter skulle känna till vikten på sina byggnader. ”Resurserna är snåla”, förklarar Samyn. ”Så ju mindre material du använder, desto bättre är det för att bevara planeten.”

Man får en känsla av vad han menar när man betraktar fasaden på hans brandstation i Charleroi. Den består av två huvuddelar. På marknivå 48 glasade takskjutportar som hyser 48 räddningsfordon. De övre våningarna är klädda i ett tunt skal av perforerad, korrugerad plåt som sticker upp två och en halv meter över takterrassen och ger välkommet vindskydd åt en köksträdgård, ett relaxområde och en löparbana.

De lätta glasportarna som är arrangerade i en obruten cirkel gör att byggnaden nästan ser ut att flyta. Och när de öppnas förefaller bottenvåningens upphöjning att försvinna så att man kan se in, förbi brandbilarna, mot byggnaden fasta kärna. ”Vi försökte göra den enklaste, billigaste, mest driftsäkra och hållbara porten”, säger Samyn. Och portens kombination av smidighet och styrka ger verkligen byggnaden en lätthet som uttrycker den övergripande designens hållbarhetstänk.

En produkt för varje problem

Se hela vårt sortiment av entrélösningar online, komplett med nedladdningsbara produktdata och teknisk information. Hitta rätt lösning för dig.