Hålla öppet för affärsverksamhet

Regelbundet underhåll utökar livslängden på dina entréer och förhindrar oförutsedda problem. Våra underhållsprogram säkerställer tillförlitlig, säker och hållbar funktion under hela entreéns livslängd.

Underhållsprogram som passar dina affärsbehov

I Pro-Active Care-programmen ingår planerade underhållsbesök i enlighet med dina verksamhetsbehov. Vårt serviceteam tittar på faktorer som utrustningens befintliga skick, ålder, driftsmiljö och användningsnivåer, och rekommenderar därefter det program som bäst passar dina specifika behov.

Pro-Active Care ger dig fler alternativ

Pro-Active Care-programmen erbjuder valfria svarstider, skräddarsydd dokumentation av prestanda och avancerad användarutbildning för anläggningschefer och andra som ansvarar för ett stort antal portar.

Pro-Active Bronze

Pro-Active Bronze ger dig tryggheten av att veta att din automatiska entré är säker och inspekteras regelbundet. Vår tekniker inspekterar och certifierar din utrustning avseende säkerhet och tillförlitlighet vid ett antal planerade besök på plats, schemalagda i enlighet med dina behov. Ytterligare serviceutryckningar (inklusive arbete, resa och reservdelar) debiteras till speciella priser.

Pro-Active Silver

  Pro-Active Silver ger alla fördelar som Pro-Active Bronze, men med den ytterligare fördelen att arbets- och resekostnader ingår för serviceutryckningar under normal arbetstid.

Pro-Active Gold 

 Pro-Active Gold ger optimalt skydd för dina portar och din dockningsutrustning, och är ett utmärkt sätt att budgetera utgifterna varje år. Alla fördelar med Pro-Active Silver ingår, plus eventuellt utbyte av reservdelar.

Pro-Active Tailor-Flex

Pro-Active Care-programmet utformas tillsammans med dig för optimal flexibilitet. Det anpassade underhållsprogramet ger dig möjlighet att balansera dina underhållskostnader mot din budget, och du kan lägga till eller ta bort vissa poster så att du når dina budgetmål samtidigt som programmet uppfyller dina övergripande behov av prestanda och säkerhet.