ASSA ABLOY snabbrullportar (tidigare Albany)

ASSA ABLOY snabbrullportar passar bäst för intensiv drift under krävande förhållanden. De kan förbättra effektiviteten, säkerheten och hygienen i tillämpningar med hög öppnings- och stängningsfrekvens exempelvis illverkning, kylförvaring och renrum.