ASSA ABLOY buffertskydd för skåpbilar

Buffertskydd för skåpbilar från ASSA ABLOY
Buffertskydd för skåpbilar från ASSA ABLOY
Buffertskydd för skåpbilar från ASSA ABLOY
Buffertskydd för skåpbilar från ASSA ABLOY
Buffertskydd för skåpbilar från ASSA ABLOY
Buffertskydd för skåpbilar från ASSA ABLOY
Buffertskydd för skåpbilar från ASSA ABLOY
Buffertskydd för skåpbilar från ASSA ABLOY
Buffertskydd för skåpbilar från ASSA ABLOY
Buffertskydd för skåpbilar från ASSA ABLOY
Buffertskydd för skåpbilar från ASSA ABLOY
Buffertskydd för skåpbilar från ASSA ABLOY

Buffertskydd för skåpbilar särskilt utvecklat för paketdistributionscenter där skåpbilar backar upp mot lastkajen med öppna bakluckor. De underlättar ett effektivt ostört flöde vid lastning och lossning och minskar risken för skador på lastkajen och distributionsfordonen, eftersom bilarna kan backa säkert mot lastkajen.

Så snart en skåpbil dockats skapar buffertskyddet en effektiv tätning mellan skåpbilens öppna bakluckor och lastkajsentrén, vilket ökar anläggningens säkerhet och förbättrar inomhusmiljön.

Förbättrar miljön och sparar energi

Den effektiva tätningen runt lastkajen ökar anläggningens energieffektivitet, i synnerhet för sådana som använder system med bryggor och transportband, där energibesparingen kan bli hela 50 %. Även miljön inomhus förbättras genom minskad temperaturöverföring, så att personalen får en bekvämare arbetsmiljö vid lastning och lossning.

Exceptionellt väderskydd

Genom att sluta till gliporna mellan skåpbilen och lastkajen ges ett kontinuerligt väderskydd under hela lastningsprocessen. Och med det separata tak som finns som tillval kan skyddet av lastkajen förbättras ytterligare.

Underlätta lastning och lossning

Lastning för hand underlättas eftersom föraren säkert kan kliva över det undre skyddet inifrån anläggningen och in i fordonet. Och om lastningen görs med pallyft eller rullbur kan buffertskyddet monteras utan undre skydd så att en manuell dockningsplatta kan användas för att garantera säker transport av varor in i fordonet.

Det robusta och tillförlitliga buffertskyddet för skåpbilar, ASSA ABLOY DS6060VC, säkerställer effektiv drift i din anläggning.


Teknisk beskrivning

ASSA ABLOY DS6060VC buffertskydd för skåpbilar

 • Normalhöjd: 2000 mm
 • Normalbredd: 3250 mm
 • Skumdensitet: 18 kg/m3
 • Dukfärg: svart
 • Märkning på undre skydd: gul/svart varningstejp, varningsskylt "do not step on"
 • Märkning på övre skydd: gul/svart varningstejp
 • Bakre platta: vattentät träplatta, 19 mm tjocklek
 • Takram: aluminumprofiler, galvaniserade stålprofiler
 • Duk för skydd och tak: ett skikt högkvalitetspolyester
 • Tjocklek: 0,5 mm
 • Vikt: Cirka 680 g/m2
 • Duk för övre tak: dubbla skikt högkvalitetspolyester
 • Tjocklek: 3,0 mm
 • Vikt: Ca 3400 g/m2
 • Antändlighet, alla dukar: DIN 75200
Kontakta oss