Crawford lasthus

Crawfords lasthuslösningar
Crawfords lasthuslösningar
Crawfords lasthuslösningar
Crawfords lasthuslösningar
Crawford LH6081 fristående lasthus i lätt version
Crawford LH6081 fristående lasthus i lätt version
Crawford-lasthus vid Schenker, Finland
Crawford-lasthus vid Schenker, Finland
Crawford-lasthus vid Schenker, Finland
Crawford-lasthus vid Schenker, Finland
Crawford lasthus vid DHL, Malmö
Crawford lasthus vid DHL, Malmö
Crawford lasthus vid DSV, Landskrona Sverige
Crawford lasthus vid DSV, Landskrona Sverige
Crawford lasthus vid DSV, Landskrona Sverige
Crawford lasthus vid DSV, Landskrona Sverige

Få en komplett, utrymmesbesparande dockningslösning med ett Crawford lasthus

Lasthus är en ekonomisk isoleringslösning som bidrar till energibesparingar och en bättre arbetsmiljö. De innehåller alla relevanta komponenter för en komplett dockningslösning; brygga, vädertätning och port. Tillsammans med plattformen Autodock® och isolerad/oisolerad beklädnad skapas ett komplett fristående dockningssystem.

Lasthuset förlägger själva lastningen och lossningen till ett område utanför byggnaden och frigör därmed motsvarande golvyta inomhus. Inga större byggnadsmodifieringar krävs.

Tack vare den termiska separationen mellan byggnad och dockningsenhet kan lasthuset användas för temperaturkontrollerade tillämpningar.

Crawford LH6080L kraftigt fristående lasthus

Crawford LH6080L kraftigt fristående lasthus är avsett för krävande tillämpningar och lämpar sig för alla geografiska områden med snölast på upp till 2,0 kN/m2.

BIM-objekt

Environmental Product Declaration

Ladda ned Crawfords lasthus som BIM-objekt: Ladda ned Crawfords lasthus som EPD:
 
Teknisk beskrivning

Crawford LH6080L kraftigt fristående lasthus

 • Normal längd: 2000, 2450, 3000 mm (andra storlekar på begäran)
 • Normal bredd: 3300, 3500, 3600, 3750 mm (andra storlekar på begäran)
 • Isoleringens tjocklek: 40 mm
 • Materialtjocklek: 0,6 mm profilerad stålplåt
 • Ytbehandling: varmförzinkad
 • Vindlast 0,84 kN/m2
 • Snölast 2,00 kN/m2
 • Ackumulerad snölast 3,50 kN/m2

Crawford LH6081L lätt version av fristående lasthus

 • Normal längd: 2000, 2450, 3000 mm (andra storlekar på begäran)
 • Normal bredd: 3300, 3500, 3600 mm (andra storlekar på begäran)
 • Isoleringens tjocklek: 40 mm
 • Materialtjocklek: 0,63 mm
 • Ytbehandling: varmförzinkad
 • Vindlast 0,65 kNm2
 • Snölast 0,89 kN/m2
 • Ackumulerad snölast 1,78 kN/m2
Kontakta oss